Facebook Pixel
header-logo2.png Planning Alerts
Search

56 results Page 1 of 6

Gwynedd > C21/0029/11/DT

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr i flaen yr eiddo er mwyn creu ystafell haul,  ynghyd ac amnewid toeau gwastad estyniadau unllawr cefn presennol am doeau un codiad llechi / Application for the erection of a single storey extension to front of dwell

Pendyffryn, 1 Menai Avenue, Bangor, Gwynedd, LL57 2HH

In Progress

15th January 2021

Gwynedd > C21/0030/25/LL

Lleoli cyfleuster gorsaf cynhyrchu trydan yn gyflym ac hyblyg 10MW ynghyd a gwaith cysylltiedig i gynnwys camerau cylch-gyfyng, cabanau amwynder, ciosg nwy, ffensio ac adeiladwaith amrywiol/Siting of a 10MW fast response flexible electricity generating fac

Tir Wrth Gefn Hen Warws The Book People, Parc Menai, LL57 4FB

In Progress

14th January 2021

Gwynedd > C21/0007/23/DT

Proposed works to include the demolition of an existing concrete pre-fab garage forward of the principle elevation of Tan Rhiw, and replacing the structure with an enlarged single story en-suite bedroom annex suitable for disabled/impaired mobility use in

Tan Rhiw, Cwm Y Glo, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4DH

In Progress

13th January 2021

Gwynedd > C21/0019/20/DT

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr to gwastad i gefn yr eiddo / Application for the erection of a two storey flat roofed rear extension to dwelling

Palmyra, Rowen Cottages Beach Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4RX

In Progress

12th January 2021

Gwynedd > C21/0020/13/RA

Cais ar gyfer rhyddhau amod rhif 5 (cadarnhau gorffeniadau allanol) o ganiatad cynllunio C20/0303/13/DT / Application to discharge condition 5 (confirmation of external finishes) of planning permission C20/0303/13/DT

Tan Y Graig High Street, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AY

In Progress

12th January 2021

Gwynedd > C21/0021/11/DT

Cais ar gyfer codi estyniad unllawr to gwastad i gefn yr eiddo / Application to erect a single storey flat roofed extension to rear of dwelling

62 Penrhos Road, Bangor, Gwynedd, LL57 2AX

In Progress

12th January 2021

Gwynedd > C21/0022/18/LL

Cais i godi 2 arwydd/bwrdd gwybodaeth / Application to erect 2 interpretation board/signs

Chwarel Dinorwig, Dinorwig, LL55 3ET

In Progress

12th January 2021

Gwynedd > C21/0027/30/DT

Dymchwel adeiladau allanol presennol a chodi estyniad deulawr/Demolish existing outbuildings adjoining the main house and erect a two story extension.

Bryn Sander, Uwchmynydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8DD

In Progress

12th January 2021

Gwynedd > C20/1093/24/LL

Cais ar gyfer codi 16 annedd gyda mynedfa cysylltiol, parcio a thirweddu / Application for the erection of 16 dwellings with associated access, parking and landscaping.

Tir Ger / Land By Talardd, Dinas, Caernarfon, LL54 7YN

In Progress

12th January 2021

Gwynedd > C21/0008/21/DT

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr ochr ynghyd ac estyniadau unllawr to un codiad i flaen a chefn yr eiddo / Application for the erection of a two storey side extension and single storey lean-to extensions to front and rear of dwelling

27 Bro Emrys, Tal Y Bont, Bangor, Gwynedd, LL57 3YS

In Progress

11th January 2021

Construction leads delivered to your inbox

Receive contact details for future construction projects in your selected area.