Facebook Pixel
header-logo2.png Planning Alerts
Search

90 results Page 1 of 9

Gwynedd > C21/0339/39/LL

Trosi adeiladau allanol i 2 uned gwyliau ynghyd a dymchwel/rhannol ddymchwel adeiladau allanol modern a lleiniau caled/ardal iard/Conversion of existing stone built outbuildings to 2 managed holiday lets and demolition/ partial demolition of modern outbuil

Fferm Corn, Sarn Bach, Pwllheli, LL53 7DB

In Progress

15th April 2021

Gwynedd > C21/0315/16/DA

Cais am ddiwygiad ansylweddol i gynlluniau'r cais a gymeradwywyd dan ganiatad cynllunio; C05A/0522/16/R3 er mwyn addasu gosodiad y safle / Application for a non-material amendment to the application plans approved under planning permission C05A/0522/16/R3

Bangor Recycling Site Llandygai Industrial Estate, Llandygai, Bangor, LL57 4YH

In Progress

15th April 2021

Gwynedd > C21/0350/34/LL

Adeiladu swyddfa/storfa mewn cysylltiad a busnes plymio Construct an office/storeroom in connection with plumbing business 

Llys Aled, Pontllyfni, Caernarfon, LL54 5EG

In Progress

14th April 2021

Gwynedd > C21/0318/11/DT

Codi porth yn nhu blaen yr eiddo/Erection of a porch at front of property.

5 Gwern Lâs, Maesgeirchen, Bangor, LL57 1NF

In Progress

13th April 2021

Gwynedd > C21/0346/11/DT

Cais ar dymchwel estyniad ty gwydr yng nghefn yr eiddo a chodi estyniad un llawr to gwastad yn ei le / Application to demolish existing rear conservatory extension and erection of a single storey flat roofed extension in its place.

9 Ffordd Ceiriog, Bangor, LL57 1AP

In Progress

13th April 2021

Gwynedd > C21/0369/32/LL

Ail gyflwyniad o gais blaenorol a wrthodwyd i addasu adeiladau allanol yn ddau uned gwyliau/Re-submission of a previously refused application to convert outbuildings into two holiday units

Neigwl Ganol, Botwnnog, Pwllheli, LL53 7SR

In Progress

13th April 2021

Gwynedd > C21/0368/42/DT

Estyniad ochr unllawr/Single storey side extension

Tyn Y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, LL53 6LN

In Progress

13th April 2021

Gwynedd > C21/0353/04/LL

Codi porth ar flaen yr adeilad a lolfa haul ar y cefn / Erection of porch to front of building and sun lounge to the rear

Tyn Y Ddol, Llandderfel, LL23 7DR

In Progress

12th April 2021

Gwynedd > C21/0352/18/LL

Estyniad deulawr ar y talcen ynghyd a creu llecyn parcio/Two storey side extension and parking space.

1, Tan Y Bryn, Bethel, Caernarfon, LL55 1UR

In Progress

12th April 2021

Gwynedd > C21/0337/38/DT

Dymchwel modurdy unllawr. Codi modurdy dwbl gydag anecs trosodd at ddefnydd personol yr Ymgeisydd a theulu a ffrindiau yn achlysurol. Demolition of a single storey garage. Erection of a double garage and annexe above for the personal use of the Applic

Derwen Deg, Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7UA

In Progress

12th April 2021

Construction leads delivered to your inbox

Receive contact details for future construction projects in your selected area.